Skip to main content

Grundfos

Från pumpar till rentvattenkiosker, Grundfos tar med rent vatten till utmanande miljöer och bidrar till global hållbarhet.

Läs mer

Control-Center-situational-awareness

10-stegsguide till att ligga steget före nya säkerhetshot

Vi har samlat in användbara insikter från toppföretag som har antagit några av de största säkerhetssystemen i världen.

Läs mer

postnord crisis management truck driving in snow

PostNord

PostNord Group har använt Everbridge-lösningen för effektiv kommunikation vid kritiska incidenter för att uppnå bättre hantering av incidenter och samtidigt ett smidigt information

Läs mer

Planera all krishantering på en gemensam plattform

I dagens mobila och ofta upptagna arbetsliv är krislag ofta spridda och måste hantera olika störningar och utmaningar parallellt när en incident eller avbrott inträffar.

Läs mer

Guide för fysisk säkerhet

Varje år ökar risken för säkerhetshot och dessa hot utvecklas snabbare än företag kan anpassa sig. Det är viktigt att cheferna är väl rustade för att hantera dessa växande hot.

Läs mer

Critical Event Management för bank och finans

Detta är ett ovärderligt verktyg för finansiella tjänsteföretag som söker en lösning för att hjälpa dem på vägen mot operativ motståndskraft.

Läs mer

Är svenska företag redo för nästa kris?

Kritiska händelser händer varje dag världen över, och det är viktigt att vara ordentligt förberedd när krisen inträffar.

Läs mer

Boka en demo