Skip to main content

VISUALISERING OCH SITUATIONSMEDVETENHET FÖR ATT HANTERA KRITISKA HÄNDELSER

Visual Command Center

Så här fungerar Visual Command Center

Med hjälp av en enda, enhetlig och integrerad vy för hantering och respons på företagsrisker gör Visual Command Center att storföretag kan uppnå situationsmedvetenhet och risktålighet på en oöverträffad skala. Genom realtidsanalys av hotunderrättelser, situationsmedvetenhet och integrerad respons och samarbete över hela företaget kan säkerhets- och riskexperter bättre lindra eller eliminera effekterna av kritiska händelser för organisationen. Dessa kritiska händelser kan spänna över flera användningsfall som liv och personlig säkerhet, driftskontinuitet och hantering av försörjningskedjan.

Visual Command Center fungerar som motor för visualisering och samordning för Everbridge Critical Event Management-plattform och effektiviserar stegen för att bedöma, lokalisera, agera och analysera, vilket gör att organisationer bättre kan hantera operativa risker.

Fördelar

Få en sammanställd operativ översikt

Med Visual Command Center kan ni integrera tillgångs- och riskdata i en gemensam driftbild så att ni snabbt kan identifiera kritiska händelser som kan hota säkerheten eller orsaka störningar i verksamheten.

Uppnå situationsmedvetenhet

Få en fullständig och gemensam förståelse för kritiska händelser som organisationen står inför så att verksamheten effektivt klarar dagliga utmaningar och reagerar på katastrofer när de uppstår.

Ge en koordinerad respons

I takt med att läget förändras gör Visual Command Center att ni kan samarbeta och kommunicera med viktiga intressenter genom integrering med incidentkommunikation och massmeddelanden.

Undvik kostnader

Genom bättre riskberedskap kan organisationer vara mer proaktiva när de hanterar hot. Detta kan hjälpa dem att mildra eller helt undvika konsekvenserna. Detta kan leda till att kostnader undviks som kan innefatta nedstängningar, böter, förluster, skadad egendom och till och med förlust av liv.

Öka intäkterna

Genom förbättrad motståndskraft kan organisationer ta större risker, vilket kan ge dem möjlighet att verka på nya marknader eller ta marknadsandelar från konkurrenter som är mindre förberedda på att hantera operativa risker.

Så här fungerar Visual Command Center

Integrerade tillgångs-, hot- och kontextuella data från flera källor

Visual Command Center inkluderar riskunderrättelser från över 100 olika källor för att ge en heltäckande bild av riskerna. Några av dessa typer är:

Kanaler

Visual Command Center-kanaler är utformade för att ge rätt information till rätt personer vid en kritisk händelse eller när organisationen behöver förstå den aktuella riskmiljön. Kanalerna kan sändas till en videovägg i er kommandocentral eller på en mobilenhet eller datorskärm för intressenter som inte befinner sig i kommandocentralen eller för organisationer som har mer av en ”virtuell” kommandocentral. Kanalerna är organiserade i följande kategorier:

Kundreferenser och fallstudier

National Oilwell Varco

”Visual Command Center ger GSOC möjlighet att ge en trovärdig röst från säkerhet till vår övergripande affärsutvecklingsplan. Vårt team och dess övergripande förståelse för vår operativa miljö är avgörande för att säkerställa kontinuitet i verksamheten, medarbetarnas säkerhet och tillgångarnas säkerhet.”

– Bob Bernazal, Assistant Director of Security, National Oilwell Varco

VMware

”Visual Command Center ökar dramatiskt vår förmåga att hantera risker och skydda vår personal och verksamhet från hot på global basis.”

– Joe Brown, Director Global Security and Safety, VMware

Microsoft

”Visual Command Center är avgörande för att vi ska kunna upprätthålla vårt säkerhetsuppdrag, från den dagliga lokala verksamheten till krishanteringen på våra anläggningar världen över, något som påverkar vår förmåga att hålla våra medarbetare i säkerhet.”

– Mike Howard, Chief Security Officer, Microsoft Global Security

Relaterade resurser

White Paper: 8 Principles of Supply Chain Risk

Läs det här dokumentet för att lära dig åtta principer för att hjälpa guida företagen när de utvecklar sitt riskhanteringsprogram för logistikkedjan och hur de gör förändringar för att reagera proaktivt och minimera effekterna av riskhändelser. Utforska även tre aspekter av riskhantering: identifiering, bedömning och begränsning.

White Paper: Improve Performance with GSOC Crisis Management Training Drills

I det här dokumentet visas utformningen av övningsprocessen för att skapa bästa möjliga upplevelse av en övning. Du lär dig vad som gör en övning bra, hur man fastställer vilka som bör delta i övningen och vem som ska utforma den, samt råd och tips beträffande kommunikation och budskap.

White Paper: 7 Principles of Highly Effective Command Centers

Lär dig hur ni får ut mer värde från er kommandocentral. Läs det här dokumentet för bästa praxis och teknik som ni kan använda för att säkerställa att era anställda i kommandocentralen team kan bli än bättre.

Boka en demo