Request a Demo

VISUALISERING OCH SITUATIONSMEDVETENHET FÖR ATT HANTERA KRITISKA HÄNDELSER

Visual Command Center

Visual Command Center hero image

Så här fungerar Visual Command Center

Med hjälp av en enda, enhetlig och integrerad vy för hantering och respons på företagsrisker gör Visual Command Center att storföretag kan uppnå situationsmedvetenhet och risktålighet på en oöverträffad skala. Genom realtidsanalys av hotunderrättelser, situationsmedvetenhet och integrerad respons och samarbete över hela företaget kan säkerhets- och riskexperter bättre lindra eller eliminera effekterna av kritiska händelser för organisationen. Dessa kritiska händelser kan spänna över flera användningsfall som liv och personlig säkerhet, driftskontinuitet och hantering av försörjningskedjan.

Visual Command Center fungerar som motor för visualisering och samordning för Everbridge Critical Event Management-plattform och effektiviserar stegen för att bedöma, lokalisera, agera och analysera, vilket gör att organisationer bättre kan hantera operativa risker.

 

Så här fungerar Visual Command Center

[acf_shortcode id=”46859″]

Integrerade tillgångs-, hot- och kontextuella data från flera källor

Visual Command Center inkluderar riskunderrättelser från över 100 olika källor för att ge en heltäckande bild av riskerna. Några av dessa typer är:

[acf_shortcode id=”46857″]

 

Kanaler

Visual Command Center-kanaler är utformade för att ge rätt information till rätt personer vid en kritisk händelse eller när organisationen behöver förstå den aktuella riskmiljön. Kanalerna kan sändas till en videovägg i er kommandocentral eller på en mobilenhet eller datorskärm för intressenter som inte befinner sig i kommandocentralen eller för organisationer som har mer av en ”virtuell” kommandocentral. Kanalerna är organiserade i följande kategorier:

[acf_shortcode id=”46858″]