Skip to main content

Offentlig säkerhet

Skydda allmänheten före, under och efter
kritiska händelser.

Lösningar allmän säkerhet min

Varna, informera och skydda allmänheten

Personer som är ansvariga för allmänhetens säkerhet litar på Everbridges lösningar för allmän säkerhet för att upptäcka risker och möjliggöra samarbete i realtid mellan team och förvaltningar. Everbridge uppfyller de specifika krav på data och efterlevnad som finns i länder över hela världen för att hålla människor säkra var de än lever, arbetar eller är på besök.

Se till att ingen lämnas kvar

Säkerhet

Få kännedom tidigare

  • Få tidiga varningar om lokala väderförhållanden för att kunna agera på hot och vidta åtgärder
  • Få realtidsöversikt av situationer för att kunna fatta välinformerade beslut
  • Integrera med andra system som HR, IT och CAD för att få en helhetsbild
Säkerhet

Reagera snabbare

  • Mobilisera snabbt ett koordinerat responsteam
  • Automatisera uppgifter och kommunikation mellan system för att agera snabbt och minska fel
  • Nå rätt personer på ett ögonblick med säkra meddelanden
Säkerhet

Nå alla

  • Kommunicera med allmänheten genom alla tillgängliga kanaler
  • Se till att ingen lämnas kvar med hjälp av teknik som underlättar evakueringar eller upprätta kanaler för tvåvägskommunikation
  • Samla kritisk information för att snabbt förstå var det behövs hjälp och resurser

Var förberedd för alla sorters faror

Skapa planer för att skydda allmänheten från risker och stå förberedd när en situation väl uppstår. Få realtidsöversikt av situationer och mobilisera tjänster snabbt från en och samma skärm.

Lösningar för allmän säkerhet
Allmän säkerhet, mobilisering

Mobilisera och kommunicera på ett ögonblick

Skicka varningar och aviseringar till allmänheten för att nå ut till alla i tid och motverka potentiella skador. Everbridge låter dig kommunicera via flera olika kanaler och dela aviseringar och uppdateringar, samt bekräfta säkerheten för människor i ett drabbat område.

Skapa motståndskraftiga samhällen

Se till att alla har tillgång till de resurser de behöver för att förbli säkra. Everbridge hjälper offentliga myndigheter att inrätta integrerad och flerkanalig kommunikation för att nå människor på olika språk eller som har olika kommunikationsbehov.

Kommunikation för allmän säkerhet

Fler än 6 500 kunder över hela världen använder Everbridge

Delstaten Oregon
112 Iceland-logotyp
Fairfax County Virginia-sigill
Dow
Sigill för USA:s arbetsmarknadsdepartement
Frederick Seal

”Everbridge är ett nödvändigt verktyg för säkerheten på vårt campus och för våra kommunikationsteam under evenemang. Jag tror inte att de kan göra sina jobb utan Everbridge.”

Chris Saenz
Systemingenjör, Azuza Pacific University

Fallstudie: Grekland

Grekland antar en modern lösning för att kunna varna allmänheten

För att ett rikstäckande varningssystem för allmänheten ska vara effektivt måste alla delar av processkedjan fungera ihop utan svaga länkar. Denna vitbok ger en allmän överblick av Greklands centraliserade lösning för att kunna varna allmänheten via mobila enheter.

Relaterade produkter

Säkerhet

Mass Notification

Anslut till och informera hela organisationen innan, under och efter en kritisk händelse med hjälp av riktad tvåvägskommunikation.

Boka en demo