Skip to main content

Smart säkerhet

Skydda byggnader, tillgångar och människor på dina anläggningar.

Lösningar för smart säkerhet

Samla och förstärk din säkerhet

Everbridges smarta säkerhetslösningar tillhandahåller en heltäckande översikt av anläggningar och tillgångar, sänker kostnader för utbildning och säkerhet samt varnar för potentiella risker så att organisationer kan agera snabbare vid nödsituationer.

Automatiserade arbetsflöden för säkerhet hjälper dig att ligga steget före

Ikon krishantering svart

Övervakning av säkerhet och risk i varje region:

 • Anslut system och enheter på en
  och samma plattform
 • Kombinera data från olika övervakningssystem till relevanta kontextuella åtgärder
 • Förstå vem som är var och hur du kan kommunicera med dem
Säkerhet

Snabba insatser vid kritiska händelser och incidenter:

 • Initiera proaktiva arbetsflöden för incidenthantering när en säkerhetsrisk identifieras
 • Samordna nödinsatser och utplacering av säkerhetspersonal
 • Varna rätt personer om faror
Säkerhet

Tillförlitlig flerkanalig kommunikation:

 • Lokalisera anställda och bekräfta att de befinner sig i säkerhet
 • Dela viktig anläggningsinformation med räddningstjänst och polis
 • Skapa en gemensam lägesbild inom säkerhetsteamet
Video: smart säkerhet

Skydda tillgångar och håll anställda säkra

Everbridges smarta säkerhetslösningar hjälper organisationer att bibehålla kontrollen över sin säkerhet genom att identifiera hot mot medarbetare eller tillgångar och koordinera en snabb respons som involverar flera team och system – allt via en lättanvänd gemensam plattform.

En plattform for säkerhet vid alla anläggningar

Eliminera förvirring, användning av olika produkter och bortkastad tid vid kritiska händelser. Reagera snabbare på varningar med automatiserade arbetsflöden och situationsmedvetenhet på en och samma skärm.

Ss1 Square
Kort bild vänster

Minska säkerhets- och utbildningskostnader

Eliminera onödiga kostnader för utbildning, manuella processer och säkerhetspersonal från tredje part med Everbridges plattform för hantering av kritiska händelser.

Agera snabbt på lokal riskinformation

Automatisera åtgärder vid naturkatastrofer, extremväder och våldsdåd som kan påverka fysisk säkerhet. Everbridge identifierar anställda, besökare och anläggningar i riskzonen samt initierar lämpliga rutiner och aviseringar. Konfigurera arbetsflöden efter standardrutiner för att uppfylla branschkrav och regionala krav.

Ss3 Square

Fler än 6 500 kunder över hela världen använder Everbridge

Santander-logotyp
Goldman Sachs Signature
Sanofi 2022
Siemens logotyp standard
Takeda-logotyp

”Everbridge har integrerat teknik, medarbetare och rutiner för att se till att ett välkänt globalt finansdistrikt i Förenade Arabemiraten har nått nya höjder av säkerhet och trygghet.”

Martin Grigg
huvudkonsult, PTS, Mellanöstern

Framtidssäker säkerhet

Skapa flexibla och utbyggbara system med Everbridges egenutvecklade SDK:er och API:er.

Säkerhet

Modernisera säkerhet:

 • Maximera livslängden på befintliga och förvärvade delsystem och enheter
 • Eliminera leverantörslåsning och se till att de bästa lösningarna integreras
 • Öronmärk framtida säkerhetsutgifter för systemdrivna datarisker
Säkerhet

Förändra den digitala säkerheten:

 • Fasa ut system som kräver dyr och konstant övervakning
 • Rikta driftansvarigas uppmärksamhet mot frågor som är viktiga för organisationen
 • Minska risken för mänskliga misstag genom att använda fördefinierade processer
Säkerhet

Skapa meningsfulla datainsikter:

 • Skapa instrumentpaneler som integrerar data från delsystem och hjälper till att uppfylla KPI:er
 • Automatisera generering och distribution av incidentrapporter för att spara tid och öka noggrannheten
 • Konfigurera rutinrapporter för att övervaka prestanda och bättre förstå risker
Kort bild vänster

En stor anläggning med butiker och hotell i Abu Dhabi driftsätter Everbridge för att transformera den fysiska säkerheten

Abu Dhabi Global Market Square (ADGMS) är ett enormt byggnadskomplex som bland annat innefattar ett internationellt finanscentrum, butiker, förstklassiga kontorslokaler och allmänna utrymmen. De anlitade Everbridge för att förbättra sin situationsmedvetenhet och genomföra en digital transformation av alla sina säkerhetssystem – för att på så sätt kunna konsolidera verksamheten till en enda skärm.

Relaterade produkter

Säkerhet

Control Center

Integrera och bibehåll kontroll över dina fysiska tillgångar.

Säkerhet

Mass Notificationhttps://www.everbridge.com/se/produkter/mass-notification-och-incident-communications/

Anslut till och informera hela organisationen innan, under och efter en kritisk händelse med hjälp av riktad tvåvägskommunikation.

Boka en demo