Skip to main content

Om Everbridge

Everbridge har hjälpt organisationer att uppfylla sin omsorgsplikt och skydda sina medarbetare och tillgångar i mer än 20 år.

About Us Header
Två kollegor som diskuterar

Uppdragsdrivna beskyddare

Everbridge grundades 2002, i kölvattnet av 11 september-attackerna, med uppdraget att stärka den organisatoriska motståndskraften i stor skala. Vi inledde med att skapa branschens mest pålitliga och skalbara meddelandesystem för att garantera att kommunikationen aldrig bryts när liv och organisatorisk säkerhet står på spel.

Vi har fortsatt utvidga vår kapacitet för att kunna erbjuda bättre pålitlighet, säkerhet och efterlevnad. På så sätt håller vi människor säkra och organisationer igång samtidigt som vi skapar mätbara fördelar för våra kunder. Med Everbridge känner kan kunderna vara säkra på att kunna förutse, lindra, reagera på och återhämta sig från kritiska händelser.

Vi stärker motståndskraften

Vår plattform för hantering av kritiska händelser används av fler än 6 500 organisationer över hela världen för att hålla människor säkra och minska driftstörningar. Vi hjälper ledande företag och myndigheter över hela världen att bygga upp en digital och fysisk motståndskraft med våra branschledande lösningar som gör det möjligt att:

Svart ikon: Everbridge-expert

Minska tiden de lägger på att identifiera hot, avgöra vilka tillgångar och personer som befinner sig i fara och vidta åtgärder. 

Svart ikon: Snabb reaktion

Vidta åtgärder i förväg för att kommunicera med de drabbade under en kritisk händelse eller hantera avbrott i digitala tjänster utan att verksamheten slutar fungera. 

Svart ikon: Global närvaro

Tillhandahålla en gemensam driftsmiljö för att undvika informationssilos så att olika team kan samarbeta och tillsammans svara på hot. 

Vad händer på Everbridge?

Nyfiken på vad vi jobbar med nu? Du hittar våra senaste pressmeddelanden och produktpresentationer på vår nyhetssida.

En kvinnlig chef diskuterar information med en kollega
David Wagner

”Att hålla människor säkra är ett mycket högre kall.”

Everbridges vd David Wagner förklarar vad som tog honom till Everbridge efter 30 års arbete inom #cybersäkerhet. David och Jill Malandrino deltar i Nasdaq TradeTalks för att prata om hur Everbridge hjälper organisationer att förändra och automatisera sina svar på kritiska händelser med digital hjälp.

Vanliga frågor

Vad är Everbridge?

Everbridge hjälper organisationer att förutse, lindra, reagera på och i slutändan bli stärkta av kritiska händelser med hjälp av branschens enda heltäckande plattform för hantering av kritiska händelser. Everbridge digitaliserar den organisatoriska motståndskraften genom att kombinera intelligent automatisering med branschens mest omfattande riskinformation för att hålla människor säkra och organisationer igång.


Vad är Everbridge-appen?

Everbridge-appen är en mobilapp som gör det möjligt för användare att få varningar och meddelanden om kritiska händelser i realtid, inklusive oväder, pågående skjutningar och IT-avbrott. Everbridge-kunder kan skicka meddelanden till grupper via Everbridge-appen, oavsett om det är några få boende i ett lokalt kvarter eller en stor del av allmänheten. Tack vare vårt samarbete med tusentals myndigheter som jobbar med offentlig säkerhet får våra kunder den mest pålitliga informationen som finns och kan dela den vidare.

Everbridge-appen erbjuder olika användarupplevelser beroende på användartypen, där administratörer har tillgång till heltäckande funktioner och slutanvändare får ett smidigt flöde av meddelanden och uppdateringar.


Vad är Everbridge Mass Notification?

Everbridge Mass Notification är en Everbridge-produkt som gör det möjligt för organisationer att skicka viktiga meddelanden till anställda, kunder och samarbetspartner via olika kanaler, inklusive sms, e-post, skrivbordsaviseringar och/eller röstmeddelanden. Everbridge Mass Notification skickar ut 5 miljarder meddelanden per år till 600 miljoner människor och har fler än 160 patent över hela världen.


Hur använder organisationer Everbridge?

Hur en organisation använder Everbridge beror på vilka lösningar de har.

Everbridge University och Everbridges YouTube-kanal erbjuder fler än 250 olika resurser så att användarna själva kan utbilda sig i hur man använder Everbridge på ett effektivt sätt. Användare som vill ha hjälp när de använder själva produkten kan när som helst klicka på appens hjälpsymbol för att få åtkomst till hjälpdokument.

Everbridge-kunder som har specifika frågor eller behöver personligt anpassad support kan kontakta vår kundtjänst här.


Hur mycket kostar Everbridge?

Kostnaden för Everbridge varierar beroende på organisationens storlek och vilka specifika produkter och tjänster som efterfrågas. Om du vill veta mer om Everbridges prissättning kan du boka en demo redan idag.

Boka en demo