Skip to main content

Affärsverksamhet

Förutse störningar och mildra deras effekter för att stärka affärskontinuiteten.

Lösningar för affärsverksamhet

Stärk den organisatoriska motståndskraften för att stå emot varje incident

Förutse och reagera på störningar med en och samma plattform för att minska riskerna och omedelbart mobilisera medarbetare. Everbridges lösningar för affärsverksamhet gör det möjligt för kunder att förutse risker, aktivera automatiserade arbetsflöden för incidenthantering och underlätta pågående kommunikation så att organisationer kan hålla igång.

Automatisering och analys i varje steg

Ikon krishantering svart

AI-baserad riskövervakning av tusentals datakällor:

  • Anslut dina interna system för fullständig översikt av fysiska och digitala tillgångar
  • Skapa medvetenhet kring en situation genom att bevaka externa händelser och identifiera nya risker
  • Se alla hot på en och samma skärm i Visual Command Center
Ikon reagera snabbt svart

Samordna snabba insatser i hela organisationen:

  • Varna rätt personer om faror
  • Utlös automatiserade arbetsflöden med åtgärder för att motverka påverkan från störningar
  • Starta masskommunikation utifrån fördefinierade mallar
Ikon ekosystem svart

Flerkanalig kommunikation för att hålla människor och tillgångar säkra:

  • Koordinera med räddningstjänst och polismyndigheter
  • Skicka varningar och information till valfri enhet, även på avlägsna platser
  • Dela viktiga uppdateringar i sociala kanaler och allmänna forum
Affärsverksamhet 2

Upptäck risker och samordna snabba insatser

Everbridges affärsverksamhetslösningar hjälper företag att förbereda sig för och reagera på kritiska händelser, för att på så sätt skydda både anläggningar och drift. Med sin grund i Everbridges branschledande plattform för hantering av kritiska händelser kan företag upptäcka potentiella risker som kan påverka verksamheten och koordinera responsen mellan olika team och digitala/fysiska system på bara några sekunder.

Få översikt och kontroll över hela organisationen

Förstå riskerna för medarbetare och tillgångar från en och samma skärm. Kontinuerlig signalövervakning från centrala datakällor håller dig informerad och uppdaterad om framväxande kritiska händelser.

Tekniker vid kommandocentralens databas
visual command center-app

Upprätthåll affärskontinuitet vid kritiska händelser

Everbridges plattform för hantering av kritiska händelser aktiverar arbetsflöden för katastrofberedskap baserade på risker i realtid. Använd fördefinierade eller
konfigurerbara mallar för arbetsflöden baserade på befintliga rutiner
och runbooks.

Undvik driftstopp och avbrott i verksamheten

Se till att naturkatastrofer, lokala incidenter och andra nödsituationer inte orsakar dataförluster och avbrott i verksamheten. Everbridges plattform för hantering av kritiska händelser utvärderar risken för avbrott för datacenter och kontor genom att varna rätt personer och aktivera arbetsflöden som skyddar data, system och kundupplevelsen.

tekniker som arbetar med en kund över telefon
Lösningar för hantering av kritiska händelser

Bibehåll kontroll och säkerställ efterlevnad

Everbridges plattform för hantering av kritiska händelser uppfyller robusta standarder för säkerhet, integritet och omsorgsplikt med inbyggda kontroller som kontinuerligt håller en säker kommunikationslinje öppen.

Ikon redo för granskning svart

Flexibel och konfigurerbar

Använd inbyggda och konfigurerbara kommunikationsmallar för att följa interna riktlinjer och branschkrav.

Ikon reagera snabbt svart

Ansluten och öppen

Få pålitlig risk- och händelseinformation för att enkelt kunna kommunicera via hundratals olika kanaler.

Ikon api svart

Situationsrapporter i realtid

Håll ledning och intressenter informerade med kontinuerligt uppdaterade instrumentpaneler och granskningsbara rapporteringssystem.

Santander-logotyp
Goldman Sachs Signature
Sanofi 2022
Siemens logotyp standard
Takeda-logotyp

”Everbridge ger vårt globala säkerhetscenter (GSOC) en trovärdig röst, från säkerhet till vår allomfattande plan för affärsutveckling. Vårt team och dess övergripande förståelse av vår driftmiljö är avgörande för att garantera kontinuerlig drift, anställdas säkerhet och säkra tillgångar.”

Bob Bernazal

Säkerhetschef, National Oilwell Varco

Finansdata

Santander sparar tid och kostnader med CEM

Med en och samma plattform kan Santander nu koordinera alla sina åtgärder, team och resurser för att accelerera återställningstider och bibehålla kontrollen under en kris.

Relaterade produkter

Ikon krishantering svart

Crisis Management

Koordinera alla krisåtgärder, team och resurser samtidigt som du tillhandahåller synlighet i realtid.

Ikon riskcenter svart

Risk Intelligence

Tillhandahåll information som kan ligga till grund för åtgärder och minska riskerna för medarbetare, oavsett var de bor, arbetar eller reser.

Ikon massmeddelanden svart

Mass Notification

Håll alla informerade – före, under och efter kritiska händelser – med riktad kommunikation och automatiserade arbetsflöden.

Ikon massmeddelanden svart

SnapComms

Leverera högeffektiv internkommunikation som är integrerad i flera kanaler för att nå fram till och kommunicera med anställda.

Ikon massmeddelanden svart

CareConverge (sjukhus)

Hantera kapacitet och leverera kvalitativ patientvård på kortare tid medan efterlevnad och patienternas förväntningar överträffas.

Boka en demo