Skip to main content
Butter bar
Protect your organization with our weekly risk intelligence brief

Everbridge Control Center

Everbridge Control Center helpt organisaties het beheer van hun beveiliging te standaardiseren en efficiënter te maken en risico’s te verminderen. Bij bepaalde implementaties kunnen de kosten binnen hetzelfde begrotingsjaar terug worden verdiend. Sommige organisaties behalen op de lange termijn zelfs een tienvoudig investeringsrendement.

Request a Demo