Skip to main content
Butter bar
Prepare for emerging threats in 2024: Strategies for enabling business continuity

Everbridge Control Center

Everbridge Control Center helpt organisaties het beheer van hun beveiliging te standaardiseren en efficiënter te maken en risico’s te verminderen. Bij bepaalde implementaties kunnen de kosten binnen hetzelfde begrotingsjaar terug worden verdiend. Sommige organisaties behalen op de lange termijn zelfs een tienvoudig investeringsrendement.

Request a Demo