Skip to main content

IT-TILANTEISIIN REAGOINNIN AUTOMATISOIMINEN

Enterprise IT Alerting

IT worker in server room

Hanki kattava kuva ja hallitse yrityksesi organisoitua IT-tilanteisiin reagointia

Ponemon-instituutin vuonna 2016 laatiman datakeskusten toimintahäiriöitä koskevan raportin mukaan datakeskuksen odottamattoman toimintahäiriön kustannukset ovat keskimäärin hieman yli 8 662 dollaria minuutilta. Paras tapa vähentää toimintahäiriön kokonaiskestoa ja siihen liittyviä kustannuksia on optimoida IT-tapahtumaviestintä.

Digital automation

Paikanna oikeat ihmiset ja ota heihin yhteys oikeaan aikaan – kaikkialla

 • Määritä automaattisesti välittömät vastuuhenkilöt
 • Lähetä virheettömiä viestejä käyttämällä esitäytettyjä viestipohjia, jotka on mukautettu eri sidosryhmiä varten
 • Perusta neuvotteluhuoneita yhdellä napsautuksella, PIN-koodittomilla konferenssilinjoilla ja ChatOps-työkaluilla
 • Käytä paikallista soittajan tunnistusta kaikissa maissa parhaan mahdollisen sitoutumisen aikaansaamiseksi
IT worker checking server

Ei yhtäkään huomiotta jäänyttä kriittistä hälytystä

Rapidly respond to events impacting your workforce’s safety, security, health, and wellness.

 • Prepare an organization for potential risk with proactive, engaging communications.
 • Orchestrate response in real-time from anywhere, including mobile.
 • Communicate with your workforce in real-time wherever they are working today.
workers discussing data

Korjaa ongelmat nopeammin

 • Suorita tunnetun ongelman korjaussuunnitelma käyttämällä työnkulun automatisointia
 • Muodosta päästä päähän -ratkaisusuunnitelmia luomalla useita työkaluja sisältäviä vaiheita
 • Mobiililaitehyväksynnällä nopea toteutus
cheerful office workers

Paranna jatkuvasti reagointitiimin tehokkuutta

 • Seuraa ja tallenna kaikki reagointitoimet
 • AAnalysoi suorituskyky tiimeittäin, alueittain ja tyypeittäin
 • Seuraa ongelman ratkaisutoimia ja niihin liittyviä keskusteluita vaatimustenmukaisuuden ja jälkiselvittelyn osalta
meeting celebratory high five

Yhdistä ilmoitus- ja hälytysratkaisusi johtavalle yritysalustalle

 • Varmista hälytysten lähettäminen hyödyntämällä parhaita luotettavuutta ja käytettävyyttä koskevia palvelutasoja
 • Saat korkealaatuisimmat turvallisuuden sertifiointi- ja tietosuojatasot
 • Luota alustaan, joka täyttää sekä nykyiset että tulevat vaatimukset

Edut

 • Ratkaise IT-ongelmat nopeammin
 • Vähennä suunnittelematonta IT-työtä
 • Poista hälytysväsymystä
 • Lisää vastuullisuutta ja vähennä turhautumista
 • Virtaviivaista tapahtumareagointia palvelun, turvallisuuden, kehityksen, liiketoiminnan jatkuvuuden ja katastrofeista toipumisen osalta

Miten Everbridgen IT-hälytykset toimivat?

IT-hälytykset automatisoivat ja virtaviivaistavat tietotekniikan kommunikointitapaa suurten IT-ongelmien aikana, jotta ongelmat voidaan ratkaista nopeammin ja jotta niiden vaikutus liiketoimintaan voidaan minimoida. Ne lähettävät johdonmukaisia viestejä oikeille IT-asiantuntijoille ja pitävät ajan tasalla kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät ja asiakkaat ongelman ratkaisun aikana.

Yritysten IT-hälytysten tärkeimmät ominaisuudet

Päivystyksen aikataulutus

Käyttääkö IT-tiimisi edelleen manuaalisia prosesseja päivystyksessä olevien henkilöiden määrittämisessä? IT-hälytykset auttavat seuraamaan, kuka on päivystysvuorossa kussakin tiimissä, ja hälyttää paikalle oikeat ihmiset ongelman tyypin, kellonajan, tarvittavan asiantuntemuksen ja sijainnin mukaisesti.

Everbridge products on multiple devices
event analysis diagram

Smart Routing – älykäs reititys

Tunnista reaaliaikaisesti oikeat tiimit ja henkilöstö päivystysvuoron, sijainnin, ammattitaidon ja monen muun ominaisuuden perusteella. Smart Routing -teknologia tarjoaa moneen eri kriteeriin perustuvan tunnistuksen ja päivystyksen aikataulutuksen määrittääkseen oikeat tiimit ja henkilöt, joihin ottaa yhteyttä. Jos viestiin ei vastata ajoissa, automaattinen eskalointiprosessi käynnistyy.

Älykkäät kanavat

Teknologian ansiosta voit lähettää yhdellä napsautuksella kutsun liittyä yhteistyökanavalle osana kohdennettua ilmoitusta.

jovial meeting
critical event response diagram

Älykäs organisointi

Määrittele ja ota nopeasti käyttöön liiketoimintaprosesseja organisointi ja tiettyyn loppupään sovellukseen integrointi mukaan lukien muutosten, ongelmien ja tapahtumien hallitsemiseksi

 • Määritä eskalointisäännöt kuittaamatta jättämisen ja määräaikojen perusteella
 • Määritä kriisitilanteen tyypin ja liiketoimintaprosessin perusteella, mitkä tiimit osallistuvat
 • Käynnistä monimutkaisia reagointi- ja ilmoitusskenaarioita kommunikoidaksesi sekä tehdäksesi yhteistyötä eri tiimien, sidosryhmien ja loppukäyttäjien kanssa
 • Käynnistä, seuraa ja tallenna automaattisesti konferenssilinjat tapahtuman vakavuuden tai liiketoimintaprosessin perusteella

Itseintegraatioalusta (IPaas)


API-liitäntä tarjoaa helpon ja joustavan tavan ottaa vastaan tapahtumia ja hälytyksiä useista eri kolmannen osapuolen työkaluista, kuten tikettijärjestelmistä, palvelupisteistä, ITSM-järjestelmistä, tapahtumakorrelaatiojärjestelmistä, ITOM-järjestelmistä, APM-ratkaisuista ja monesta muusta. Tämän jälkeen tapahtumat muunnetaan Everbridge-tapahtumiksi ehdollisen logiikan perusteella.

samrt analytics

Älykäs analytiikka

Interaktiiviset ohjauspaneelit tarjoavat näkyvyyttä ja oivalluksia tapahtumareagoinnista kaikilla IT-alueilla.Smart Analytics -tekniikka tarjoaa tapahtumareagointia koskevia trendejä ryhmittäin tai ajan tai tyypin mukaisesti, jotta prosesseja voidaan jatkuvasti parantaa. Lisäksi voidaan auttaa johtajia resurssisuunnittelussa ja reagointiaikojen sekä palvelutasosopimusten optimoinnissa. Interaktiivisen reagointiajan valvonnan ja aikaisten varoitusten ansiosta yritykset voivat varmistaa ennakoivasti organisaation palvelutasolle asetettujen tavoitteiden noudattamisen.

 • Hallitse aktiivisesti palvelutasosopimuksia
 • Hallitse tiimin kapasiteettia
 • Seuraa ryhmän reagoinnin suorituskykyä
 • Arvioi tapahtumatrendejä

Tuotearvostelut – lue asiakkaidemme mielipiteitä

 

Suositellut resurssit

Critical Event Management logo

Tutkimus: Everbridgen Critical Event Management järjestelmän hyödyt

Lataa tämä tutkimus, niin saat lisätietoja neljästä järjestelmävaatimuksesta, joilla varmistetaan, että tiedot tulevat perille – kaikissa tilanteissa.

Three people discussing data

Tutikusmus: ITSM parhaat käytännöt

Lataa tämä tutkimus, ”Suurten tapahtumien ratkaisuprosessin virtaviivaistaminen: määrittele, suunnittele, miehitä ja kommunikoi”, niin saat yksinkertaisia suosituksia ja lisätietoja parhaista käytännöistä, jotka auttavat virtaviivaistamaan suurten vaaratilanteiden ratkaisuprosessia ja rajoittamaan suurten IT-ongelmien negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan.

Doctor on phone

Esimerkkitapaus: Muutos IT-ongelmiin reagoimisessa maailmanlaajuisella terveyspalvelujen tarjoajalla

Tässä raportissa tutkitaan, kuinka Everbridgen IT-hälytysten ansiosta maailmanlaajuisella terveyspalvelujen tarjoajalla on käytössään huomattavasti tehokkaampi lähestymistapa suurten vaaratilanteiden käsittelyyn.

Varaa näyttöaika