Request a Demo

IT-tilanteisiin reagoinnin automatisoiminen

Enterprise IT Alerting

Enterprise IT Alerting hero image

Hanki kattava kuva ja hallitse yrityksesi organisoitua IT-tilanteisiin reagointia

Ponemon-instituutin vuonna 2016 laatiman datakeskusten toimintahäiriöitä koskevan raportin mukaan datakeskuksen odottamattoman toimintahäiriön kustannukset ovat keskimäärin hieman yli 8 662 dollaria minuutilta. Paras tapa vähentää toimintahäiriön kokonaiskestoa ja siihen liittyviä kustannuksia on optimoida IT-tapahtumaviestintä.

IT Alerting tietosivu

ESITTELY

INTEGROINNIT

Edut

 • Ratkaise IT-ongelmat nopeammin
 • Vähennä suunnittelematonta IT-työtä
 • Poista hälytysväsymystä
 • Lisää vastuullisuutta ja vähennä turhautumista
 • Virtaviivaista tapahtumareagointia palvelun, turvallisuuden, kehityksen, liiketoiminnan jatkuvuuden ja katastrofeista toipumisen osalta

Miten Everbridgen IT-hälytykset toimivat?

IT-hälytykset automatisoivat ja virtaviivaistavat tietotekniikan kommunikointitapaa suurten IT-ongelmien aikana, jotta ongelmat voidaan ratkaista nopeammin ja jotta niiden vaikutus liiketoimintaan voidaan minimoida. Ne lähettävät johdonmukaisia viestejä oikeille IT-asiantuntijoille ja pitävät ajan tasalla kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät ja asiakkaat ongelman ratkaisun aikana.

Yritysten IT-hälytysten tärkeimmät ominaisuudet

Päivystyksen aikataulutus

Käyttääkö IT-tiimisi edelleen manuaalisia prosesseja päivystyksessä olevien henkilöiden määrittämisessä? IT-hälytykset auttavat seuraamaan, kuka on päivystysvuorossa kussakin tiimissä, ja hälyttää paikalle oikeat ihmiset ongelman tyypin, kellonajan, tarvittavan asiantuntemuksen ja sijainnin mukaisesti.

Smart Routing – älykäs reititys

Tunnista reaaliaikaisesti oikeat tiimit ja henkilöstö päivystysvuoron, sijainnin, ammattitaidon ja monen muun ominaisuuden perusteella. Smart Routing -teknologia tarjoaa moneen eri kriteeriin perustuvan tunnistuksen ja päivystyksen aikataulutuksen määrittääkseen oikeat tiimit ja henkilöt, joihin ottaa yhteyttä. Jos viestiin ei vastata ajoissa, automaattinen eskalointiprosessi käynnistyy.

Älykkäät kanavat

Teknologian ansiosta voit lähettää yhdellä napsautuksella kutsun liittyä yhteistyökanavalle osana kohdennettua ilmoitusta.

 • Älykkäät konferenssipuhelut
 • ChatOps-yhteistyö

Älykäs organisointi

Määrittele ja ota nopeasti käyttöön liiketoimintaprosesseja organisointi ja tiettyyn loppupään sovellukseen integrointi mukaan lukien muutosten, ongelmien ja tapahtumien hallitsemiseksi

 • Määritä eskalointisäännöt kuittaamatta jättämisen ja määräaikojen perusteella
 • Määritä kriisitilanteen tyypin ja liiketoimintaprosessin perusteella, mitkä tiimit osallistuvat
 • Käynnistä monimutkaisia reagointi- ja ilmoitusskenaarioita kommunikoidaksesi sekä tehdäksesi yhteistyötä eri tiimien, sidosryhmien ja loppukäyttäjien kanssa
 • Käynnistä, seuraa ja tallenna automaattisesti konferenssilinjat tapahtuman vakavuuden tai liiketoimintaprosessin perusteella

Itseintegraatioalusta (IPaas)

API-liitäntä tarjoaa helpon ja joustavan tavan ottaa vastaan tapahtumia ja hälytyksiä useista eri kolmannen osapuolen työkaluista, kuten tikettijärjestelmistä, palvelupisteistä, ITSM-järjestelmistä, tapahtumakorrelaatiojärjestelmistä, ITOM-järjestelmistä, APM-ratkaisuista ja monesta muusta. Tämän jälkeen tapahtumat muunnetaan Everbridge-tapahtumiksi ehdollisen logiikan perusteella.

 

Älykäs analytiikka

Interaktiiviset ohjauspaneelit tarjoavat näkyvyyttä ja oivalluksia tapahtumareagoinnista kaikilla IT-alueilla.Smart Analytics -tekniikka tarjoaa tapahtumareagointia koskevia trendejä ryhmittäin tai ajan tai tyypin mukaisesti, jotta prosesseja voidaan jatkuvasti parantaa. Lisäksi voidaan auttaa johtajia resurssisuunnittelussa ja reagointiaikojen sekä palvelutasosopimusten optimoinnissa. Interaktiivisen reagointiajan valvonnan ja aikaisten varoitusten ansiosta yritykset voivat varmistaa ennakoivasti organisaation palvelutasolle asetettujen tavoitteiden noudattamisen.

 • Hallitse aktiivisesti palvelutasosopimuksia
 • Hallitse tiimin kapasiteettia
 • Seuraa ryhmän reagoinnin suorituskykyä
 • Arvioi tapahtumatrendejä
Smart Security

Tuotearvostelut – lue asiakkaidemme mielipiteitä