Request a Demo

Visualisointi ja tilannetietous kriisitapahtumien hallintaan

Visual Command Center – visuaalinen komentokeskus

Visual Command Center – visuaalinen komentokeskus hero image

Kuinka visuaalinen komentokeskus toimii

Visuaalisen komentokeskuksen avulla yritykset saavat tilannetietoutta ja toimintavarmuutta riskitilanteissa ennennäkemättömässä mittakaavassa, sillä ne voivat hyödyntää yhtä yhtenäistä ja integroitua näkymää yrityksen riskien hallinnassa ja niihin reagoimisessa. Reaaliaikaisten uhkatietojen, tilannetietouden ja koko yrityksen laajuisen integroidun reagoinnin ja yhteistyön avulla turvallisuus- ja riskialan ammattilaiset voivat helpommin lieventää tai estää kriisitilanteiden vaikutuksia organisaatioon. Nämä kriisitilanteet voivat ulottua useille eri alueille, kuten elämään ja turvallisuuteen, liiketoiminnan jatkuvuuteen ja toimitusketjun hallintaan.

VVisual Command Center toimii Everbridgen Critical Event Management järjestelmän visualisointi- ja organisointimoottorina, joka tehostaa arvioinnin, paikantamisen, toimimisen ja analysoinnin vaiheita, joiden ansiosta organisaatiot voivat paremmin hallita operatiivisia riskejä.

Visual Command Center tietosivu

Kuinka visuaalinen komentokeskus toimii

[acf_shortcode id=”46859″]

Integroidut omaisuus-, uhka- ja taustatiedot useista eri lähteistä

Visuaalinen komentokeskus sisältää riskeihin liittyviä tietoja yli 100 eri lähteestä kattavan riskikuvauksen aikaansaamiseksi. Jotkin näistä tyypeistä ovat seuraavia:

[acf_shortcode id=”46857″]

 

Kanavat

Visuaalisen komentokeskuksen kanavat on suunniteltu antamaan oikeat tiedot oikeille ihmisille kriisitilanteen aikana tai silloin, kun organisaation on ymmärrettävä nykyinen riskialue. Kanavien sisällöt voidaan lähettää komentokeskuksen videoseinälle, mobiililaitteeseen tai tietokoneen näytölle sellaisille sidosryhmille, jotka eivät ole komentokeskuksessa, tai organisaatioille, joilla on käytössään virtuaalisempi komentokeskus. Kanavat on järjestetty seuraaviin luokkiin:

[acf_shortcode id=”46858″]